Xử lý dầu mỡ trong nước thải

Bài viết hôm nay sẽ không giải thích hay định nghĩa về bể sinh học hiếu khí Aerotank mà sẽ đi tìm hiểu về công thức hướng dẫn tính toán bể Aerotank. Quý đọc giả muốn biết thêm về thông tin bể Aerotank cũng như định nghĩa của bể sinh học hiếu khí này vui lòng tìm đọc đến bài viết bể Aerotank.

 

Công thức hướng dẫn tính toán bể Aerotank như sau:

 

Lưu lượng trung bình xử lý, m3/ ngày đêm: QTB           90

Hàm lượng BODvào bể, mg/L: So                                 250

Hằng số bán vận tốc, mg/L: Ks                                          50

Hệ số sản lượng, mgVSS/mgBOD5 :Y                             0.5

Hệ số phân hủy nội bào, (Ngày)1 : kd                              0.05

Tỉ số  MLVSS : MLSS 0.8

Hàm lượng bùn tuần hoàn, mgSS/L :Xu                          8000

Hàm lượng BHT trong bể, mgMLVSS/L: X                       2400

Thời gian trung bình lưu bùn, ngày: SRT                         10

BOD5 : BOD: b                                                                     0.68

Cặn sinh học sau lắng II, mg/L: S1                                      30

Trong đó cặn dễ phân hủy sinh học chiếm:                      0.65    65%

mg O2 Tiêu thụ / mg tế bào bị oxy hóa:                              1.42

BOD5 đầu ra, mg/L:                                                                 20 

Bạn có thể xem thêm bài viết: Vi sinh xử lý nước thải

Xác định BOD5 hòa tan sau lắng II theo mối quan hệ sau:

 
Tổng BOD5 = BOD5 hòa tan + BOD5 cặn lơ lửng
Xác BOD5 của cặn lơ lửng đầu ra:
Hàm lượng cặn si sinh học dễ phan hủy: 19.5 mg/L
BODL của cặn lơ lững dễ phân hủy sinh học trong nước thải sau lắng II: 27.69 mg/L
BOD5 của cặn lơ lửng trong nước thải sau lắng II: 18.83 mg/L
BOD5 hòa tan của nước thải sau lắng II, S: 1.17 mg/L
Hiệu quả xử lý BOD5 của bể Aerotank: 99.5%
 

Thể tích bể Aerotank

 
cong-thuc-the-tich-be-Aerotank
 
Thông số Đơn Vị Giá trị
1. Chiều cao hữu ích m 3.0 - 4.6
2. Chiều cao bảo vệ m 0.3 - 0.6
3. Khoảng cách từ đáy m 0.45 - 0.75
4. Tỉ số rộng : sâu (B:H)   1 : 1 - 2,2 : 1

 

Chiều cao hữu ích của bể Aerotank, H 3.5m

Chiều cao bảo vệ, hbv 0.5m

Htc = H + hbv 4m

Chọn tỉ số B : H        1.5

Chiều rộng của bể là (B:H)*H    5.25m

Chiều dài bể, L = V bể / (B*H)    1.693m

 

Thời gian lưu nước

HRT = Vbể / QTB      8.29 h

 

Tính lượng bùn dư thải ra mỗi ngày

Hệ số lượng quan sát, Yobs  = Y/(1 + kd*SRT)      0.333 mgVSSS/mgBOD

Lượng bùn sinh ra mỗi ngày theo VSS:

MX = Yobs*QTB*(S0 - S)          7.46 kg VSS / ngày

Tổng lượng bùn sinh ra mỗi ngày theo  SS = MX/(MLVSS:MLSS)   9.325 kgSS / Ngày

Lượng bùn dư cần sử lý mỗi ngày = Tổng lượng bùn - Lượng bùn trôi ra khỏi lắng II

M 6.625 kgSS / Ngày

Lượng bùn dư có khả năng phân hủy sinh học cần sử lý = M dư / (MLVSS:MLSS)

5.3 kgVSS / Ngày

Lượng bùn dư có khả năng phân hủy sinh học cần sử lý = M dư / (MLVSS:MLSS)

9.325 kgSS/ngày

Lượng bùn dư cần sử lý mỗi ngày = Tổng lượng bùn - Lượng bùn trôi ra khỏi lắng II

M dư 6.625 kgSS/ ngày

Lượng bùn dư có khả năng phân hủy sinh học cần sử lý = M dư / (MLVSS:MLSS)

5.3 kg VSS/ Ngày

BHT ở bể lắng II có hàm lượng chất rắn 0.8% và có khối lượng riêng là 1,008 kg/L

Lưu lượng bùn cần sử lý: Q 0.7m3/ ngày

cong-thuc

 

 

Tags: Công thức tính toán bể Aerotank
Bài viết liên quan
Tiếp theo bài viết công thức tính toán bể Aerotank phần 1 đã giới thiệu đến bạn đọc xác định BOD5 hòa tan sau lắng II và cách tính thể tích của bể Aerotank... Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn một số công thức sau đây để tính toán cho bể Aerotank.
Facebook Fanpage
Có thể bạn cần
EcoClean - Chế phẩm sinh học thông cống thoát nước
Hỗ trợ trực tuyến 24 / 7
tư vấn xử lý dầu mỡ
Xử lý dầu mỡ, tắc nghẽn đường ống
0906.960.177
tư vấn xử lý hầm tự hoại
Xử lý hầm tự hoại, khử trùng, diệt nấm mốc
0909.025.177
tư vấn khử mùi cống
Xử lý mùi hôi cống thoát nước
0909.692.177
tư vấn hóa chất làm sạch
Hóa chất làm sạch
0909.404.177
Vi sinh nuôi tôm cá thủy sinh, nuôi trồng thủy sản
Vi sinh nuôi tôm cá thủy sinh, nuôi trồng thủy sản
0908.901.955
Website được tài trợ bởi: moitruongdeal.vn - lọc khí gia đình
DMCA.com Protection Status